M I E S Z K A Ń C Y - RADA MIESZKAŃCÓW

 

Rada jest organem reprezentującym interesy Mieszkańców Domu. Jest partnerem Dyrekcji w organizowaniu życia Mieszkańców w zakresie zaspokajania wszechstronnych potrzeb. Na czele Rady działa Zarząd w składzie: przewodniczący, dwóch zastępców i członkowie (obecnie 7 osób). Skład Rady wybierany jest wyłącznie spośród Mieszkańców jednostki.


Rada pracuje w 3 sekcjach:

  • sekcja żywieniowa - zajmuje się sprawami żywienia, współpracuje z pracownikami działu żywienia przy ustalaniu jadłospisu;

  • sekcja mediacyjna - współpracuje z pracownikami socjalnymi i psychologiem, zajmuje się m.in. rozwiązywaniem konfliktów powstałych w społeczności Domu;

  • sekcja kulturalna - zajmuje się współorganizowaniem imprez kulturalnych, turystycznych, współpracuje w z pracownikiem kulturalno-oświatowym oraz pracownikami socjalnymi.


 

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | DZIAŁALNOŚĆ | MIESZKAŃCY | USŁUGI

ZMÓWIENIA | GALERIA | KONTAKT | LINKI | FREE