M I E S Z K A Ń C Y - RADIOWĘZEŁ

 

Dom „Nad Potokiem” dysponuje w budynkach mieszkalnych radiowęzłem. Głośniki rozmieszczone są zarówno w pokojach, jak też na korytarzach. Program rozpoczyna się ok. godziny 7.45. Opiekę techniczną i pomoc w redagowaniu tekstów zapewnia instruktor d/s kulturalno-oświatowych. 


W programie znajdziemy m.in.

  • powitanie (informacje z kalendarza / imieniny, rocznice, święta),

  • koncert życzeń,

  • wiadomości z życia Domu,

  • wiadomości z kraju i ze świata (retransmisja radiowa),

  • transmisję Mszy Świętej (z kaplicy Domu)

  • aktualny jadłospis,

  • ogłoszenia i komunikaty,

  • monologi humorystyczne,

  • pogadanki na tematy zdrowotne i żywieniowe,

  • muzykę lekką, łatwą i przyjemną.


Radiowęzeł z programem „na żywo” działa od poniedziałku do piątku. W dni wolne od pracy oraz święta urządzenia włączane są automatycznie o określonych porach np. na czas transmisji Mszy Św


 

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | DZIAŁALNOŚĆ | MIESZKAŃCY | USŁUGI

ZMÓWIENIA | GALERIA | KONTAKT | LINKI | FREE