20-10-2023
DOTACJA CELOWA
NA DOFINANSOWANIE
BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI
DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ


 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013
oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

Informacje o realizowanym projekcie.

 

 

ZAPRASZAMY

NA STRONĘ INTERNETOWĄ

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM
IM. BOHDANY "DANUTY" KIJEWSKIEJ

 

 

26-600 RADOM, ul. A. Struga 88

DYREKCJA tel. /fax (048) 344-86-89

tel. (048) 344-85-25 LUB (048) 344-86-72

 

w w w . d p s n p . r a d o m . p l 

 

 


STRONA PRZEŁADUJE SIĘ SAMODZIELNIE...