A K T U A L N O Ś C I 

 

W tej części serwisu znajdziecie Państwo bieżące wiadomości z życia Naszego Domu, jego Mieszkańców, pracowników oraz informacje związane z niniejszą stroną (nowe działy, ostatnie aktualizacje itp.). 

 


20102010-05-20

 

Poniżej zamieszczamy WEZWANIE dla uprawnionych spadkobierców do odbioru niepodjętych depozytów:

 

W E Z W A N I E

     Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 18.10.2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów ( Dz. U. z 2006r. Nr 208 poz. 1537) wzywa się uprawnionych spadkobierców do odbioru niepodjętych depozytów po niżej wymienionych zmarłych osobach.

1.     Chojnacka Józefa

2.     Dąbrowska Władysława

3.     Fesyk Aniela

4.     Góraj Stanisław

5.     Jankowski Józef

6.     Janusz Helena

7.     Komorek Julianna

8.     Koptas Marianna

9.     Kowalik Krystyna

10.   Łukowska Stefania

11.   Maciąg Marianna

12.   Molendowski Szczepan

13.   Oczkowski Władysław

14.   Ofiara Andrzej

15.   Okolus Regina

16.   Oleksiewicz Helena

17.   Romanowski Józef

18.   Wielochowska Emilia

19.   Więcławska Justyna

20.   Wikalińska Krystyna

Depozyty niepodjęte w przewidzianym ustawą terminie zostaną zgodnie z obowiązującym prawem zlikwidowane.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni DPS – tel. (48) 344-85-25, (48) 344-86-72 wewn. 44
Niniejsze wezwanie wywieszono w dniu 20.05.2010r. na tablicy ogłoszeń w budynku administracji oraz udostępniono na stronie internetowej.

 

 


20092009-01-29

 

Poniżej zamieszczamy WEZWANIE dla uprawnionych spadkobierców do odbioru niepodjętych depozytów:

 

W E Z W A N I E 

Na podstawie art. 6 ust 5 ustawy z dnia 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów   

( Dz. U z 2006 r. Nr 208 poz.1537 ) wzywa się uprawnionych spadkobierców do odbioru niepodjętych depozytów po niżej wymienionych zmarłych osobach:

 1. Nagadowska Anastazja
 2. Jakubowska Zdzisława
 3. Węgielska Jadwiga
 4. Gajewska Krystyna
 5. Rybicka Janina
 6. Ambroziak Antonina
 7. Szydło Kazimierz
 8. Drab Daniel
 9. Lekston Andrzej
 10. Dukasz Jadwiga
 11. Jabłońska Aniela
 12. Gregorczyk Rozalia
 13. Grzegorczyk Anna
 14. Kaczmarek Stanisława
 15. Minda Marianna
 16. Adamska Marianna
 17. Ryszkowska Zofia
 18. Stani Stanisława
 19. Wójcik Kazimiera
 20. Lisowska Maria
 21. Bździkot Leokadia
 22. Sobień Stanisława
 23. Wojcieszak Helena
 24. Frączek Teresa
 25. Lentner Irena
 26. Wójcicka Janina

Depozyty niepodjęte w przewidzianym ustawą terminie zostaną zgodnie z obowiązującym prawem zlikwidowane.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Domu – tel. (048) 344 85 25, (048) 344 86 72 w. 44

Niniejsze wezwanie wywieszono w dniu 2009-01-29 na tablicy ogłoszeń w budynku administracji oraz udostępniono na stronie internetowej. 


20082008-03-04

W sekcji Zamówienia dodano informację o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup bonów towarowych.

 


2008-02-21

W sekcji Zamówienia dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zakup bonów towarowych.

 


2008-02-13

W sekcji Zamówienia dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup bonów towarowych.

 


20072007-12-28

W sekcji Zamówienia dodano informacje o zawarciu umowy z wykonawcą w przetargu na dostwę mięsa i wędlin.

 


2007-12-07

W sekcji Zamówienia dodano informacje o zawarciu umowy z wykonawcą w przetargu na dostwę mleka i produktów mlecznych.

 


2007-12-07

W sekcji Zamówienia dodano informacje o zawarciu umowy z wykonawcami w przetargu na dostwę mięsa drobiowego oraz w przetargu na dostawę warzyw i owoców.

 


2007-12-01

W sekcji Zamówienia dodano informację o wyborze oferty w przetargu na dostwawę mleka i produktów mlecznych.

 


2007-11-28

W sekcji Zamówienia dodano informację o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw i owoców.

 


2007-11-19

W sekcji Zamówienia dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę warzyw i owoców.

 


2007-11-16

W sekcji Zamówienia dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mleka i produktów mlecznych.

 


2007-10-15

W sekcji Zamówienia dodano informację o zawarciu umowy z wykonawcą w przetargu na dostawę bonów towarowych.

 


2007-10-05

W sekcji Zamówienia dodano informację o wyborze wykonawcy w przetargu na dostwaę bonów towarowych.

 


2007-10-02

W sekcji Zamówienia dodano informację o zawarciu umowy na dostawę warzyw i owoców.

 


2007-09-26

W sekcji Zamówienia dodano ogłoszenie o przetargu na bony towarowe.

 


2007-09-22

W sekcji Zamówienia dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę warzyw i owoców.

 


2007-09-14

W sekcji Zamówienia dodano ogłoszenie o przetargu na dostawę warzyw i owoców.

 


2007-06-26

W sekcji Zamówienia dodano informację o zawarciu umowy na zakup z dostawą warzyw i owoców.

 


2007-06-14

W sekcji Zamówienia dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą warzyw i owoców.

 


2007-06-05

W sekcji Zamówienia dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą warzyw i owoców.

 


2007-03-21

W sekcji Zamówienia dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup z dostawą warzyw i owoców.

 


2007-03-19

W sekcji Zamówienia dodano zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w przetargu na zakup z dostawą bonów towarowych.

 


2007-03-12

W sekcji Zamówienia dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na zakup z dostawą bonów towarowych.

 


2007-03-09

W sekcji Zamówienia dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na zakup z dostawą warzyw i owoców (2 kwartał 2007r.)

 


2007-03-05

W sekcji Zamówienia dodano ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą bonów towarowych.

 


2007-03-01

W sekcji Zamówienia dodano ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą warzyw i owoców.

 


2007-01-02

W okresie październik - grudzień 2006r. ukończono termomodernizację budynków naszego Domu. Ostatni etap prac obejmujący: wymianę nielicznych pozostałych, starych okien, docieplenie fundamentów, ścian, stropów i wykonanie elewacji sfinansowała Gmina Miasta Radomia i Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Projekt zrealizowano w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005- 2006.

 


20062006-12-29

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o zawarciu umowów z wykonawcami na dostawę środków chemicznych.

 


2006-12-21

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu na dostawę środków chemicznych.

 


2006-12-20

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o zawarciu umowy na dostawę produktów spożywczych.

 


2006-12-18

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o zawarciu umowy na dostawę mleka i produktów mleczych oraz umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia na wymianę części podłóg.

 


2006-12-15

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o zawarciu umowy na dostawę warzyw i owoców.

 


2006-12-14

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o zawarciu umowy na dostawę mięsa i wędlin do naszej jednostki.

 


2006-12-12

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę środków chemicznych wraz z transportem do naszej jednostki.

 


2006-12-08

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą produktów spożywczych.

 


2006-12-07

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano:
- zawiadomienie o rozstrzygnięciu w dniu 06.12.2006 r. nieograniczonego przetargu na zakup z dostawą mleka i produktów mlecznych,
- zawiadomienie o rozstrzygnięciu w dniu 07.12.2006 r. nieograniczonego przetargu na zakup z dostawą warzyw i owoców,
- sprostowanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą produktów spożywczych,
- zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym na pieczywo i ciasta.

 


2006-11-30

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą produktów spożywczych.

 


2006-11-28

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano ogłoszenia o pisemnych przetargach nieograniczonych na:
1) Zakup z dostawą mleka i produktów mlecznych.
2) Zakup z dostawą warzyw i owoców.

 


2006-11-23

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o zawarciu umowy na roboty dodatkowe z wykonawcą na wymianę części podłóg w naszej jednostce.

 


2006-11-21

   

Obchodziliśmy "Dzień Pracownika Socjalnego". Były nagrody, gratulacje oraz uroczysta akademia. Wśród zaproszonych gości pojawili się m.in. Prezydent Miasta, Radni oraz przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 


2006-11-14

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o zawarciu umowy z wykonawcą na wymianę części podłóg w naszej jednostce.

 


2006-11-03

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano zawiadomienie o wyborze oferty w pisemnym przetargu nieograniczonym na wymianę cześci podłóg w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu

 


2006-10-26

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na wymianę cześci podłóg w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu

 


2006-10-23

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania o cenę na zakup z dostawą sprzętu komputerowego.

 


2006-10-18

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą bonów towarowych.

 


2006-10-10

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą bonów towarowych.

 


2006-07-24

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem (na III kwartał).

 


2006-07-14

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano ogłoszenie o ponownym przetargu nieograniczonym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem (na III kwartał).

 


2006-07-06

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem.

 


2006-06-28

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano ogłoszenie o ponownym przetargu nieograniczonym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem.

 


2006-06-20

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem.

 


2006-06-09

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w naszej jednostce.

 


2006-06-08

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem.

 


2006-05-29

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano sprostowanie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń z dnia 25.05.2006 r. w naszej jednostce.

 


2006-05-25

   

W sekcji ZAMÓWIENIA dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont pomieszczeń w naszej jednostce.

Dzień jutrzejszy tj. 26.05.2006 r. zarządzeniem dyrektora będzie dniem wolnym. Nieczynna będzie administracja jednostki. Zapraszamy w poniedziałek od godz. 8.00

 


2006-04-30

   

Poprawiliśmy formularz komunikacyjny w sekcji Kontakt i usunęliśmy drobne błędy powstałe po migracji serwisu na inny serwer.

 


2006-04-25

   

Z koncertem wiosennym gościliśmy dzieci z PSP nr 19 w Radomiu.

 


2006-04-18

   

W sekcji "Zamówienia" dodano zawiadomienie o odrzuceniu oferty i rozstrzygnięciu przetargu na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa.

 


2006-04-12

   

Z wiosenno-wielkanocnym występem gościliśmy dzieci z PSP nr 25 w Radomiu.

 


2006-04-06

   

Zorganizowany został pokaz słowno-muzyczny pt. "Wiosenne Nastroje"

 


2006-03-31

   

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa.

 


2006-03-28

   

Na oddz. IV naszego Domu zorganizowana została zabawa ostatkowa.

 


2006-03-27

   

W sekcji "Zamówienia" dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą bonów towarowych.

 


2006-03-22

   

W sekcji "Zamówienia" dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą podnośników nosidłowych.

 


2006-03-17

   

W sekcji "Zamówienia" dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa.

 


2006-03-10

   

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą bonów towarowych

 


2006-03-09

   

Odbyła zabawa integracyjna na oddz. III nawiązująca do Święta Kobiet.

 


2006-03-08

   

Odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet.

 


2006-03-06

   

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonym na dostawę niektórych produktów spożywczych wraz z transportem

 


2006-03-03

   

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą podnosników nosidłowych.

 


2006-03-01

   

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem.Odbyły się wybory do nowej Rady Mieszkańców.

 


2006-02-23

   

W sekcji "Zamówienia" dodano zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na sprzęt rehabilitacyjny.

 


2006-02-14

   

Dzień Zakochanych swoim występem uświetniły dzieci z PSP nr 21.

 


2006-02-13

   

Społeczne Ognisko Muzyczne nr 1 zorganizowało przepiękny koncert Walentynkowy dla naszych Mieszkańców.

 


2006-02-03

   

W sekcji "Zamówienia" dodano zawiadomienie o przetargu na sprzęt rehabilitacyjny.W pięknym przedstawieniu Jasełkowym zobaczyliśmy dzieci z PSP nr 19 w Radomiu.

 


2006-01-25

   

Czas Karnawału - przy wspaniałym występie zespołu "Magiczny Potok" bawili się Mieszkańcy Domu i goście.

 


2006-01-23

   

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka gościliśmy z występem dzieci z PSP w Kazanowie.

 


2006-01-19

   

W sekcji "Zamówienia" dodano zawiadomienie o powtórzeniu czynności w grupie IV w przetargu na dostawę produktów spożywczych wraz z transportem.

 


2006-01-11

   

Kolejne przestawienie Jasełkowe tym razem w wykonaniu dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Radomiu.

 


2006-01-10

   

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Mleczkowie przedstawiły "Jasełka".

 


2006-01-06

   

Odbył się koncert kolęd i pastorałek dla Mieszkańców Domu przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu.

 


20052005-12-30

   

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości wraz z transportem.

 


2005-12-23

   

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnych przetargów nieograniczonych na:
1. Dostawę produktów mleczarskich wraz z transportem.
2. Dostawę produktów spożywczych wraz z transportem.

 


2005-12-22

   

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnych przetargów nieograniczonych na:
1. Dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin wraz z transportem.
2. Dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem.

 


2005-12-14

   

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na:

Dostawa wraz z transportem środków czystości do Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” przy ul. Struga 88 w Radomiu.
2005-12-07

   

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnych przetargach nieograniczonych na:

1. Dostawa produktów spożywczych wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” przy ul. Struga 88 w Radomiu.

2. Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” przy ul. Struga 88 w Radomiu.
2005-12-02

   

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnych przetargach nieograniczonych na:

1. Dostawa produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” przy ul. Struga 88 w Radomiu.

2. Dostawa produktów mleczarskich wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” przy ul. Struga 88 w Radomiu.

 


2005-11-30

   

Zaślubiny naszych Mieszkańców p. Danuty Gąszczyk i Józefa Skiby. Zabawa weselna z udziałem zespołu "Magiczny Potok".

 


2005-11-29

   

Odbyła się zabawa Andrzejkowa dla Mieszkańców i zaproszonych gości. Imprezę uświetnił swoim występem zespół "Magiczny Potok".

 


2005-11-21

   

Odbył się koncert z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Specjalny program artystyczny zaprezentowały zespoły działające w naszym Domu ("Magiczny Potok" i "Na swojską nutę"). Wśród gości specjalnych wymienić należy p. Jolantę Korpettę-Zych Radną Miasta Radomia. Przybyli także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy ul. Struga 86 wraz z opiekunami.

 


2005-11-15

   

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonnego na: „Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami oraz roboty malarskie emulsyjne i w technologii Sto Plastik lub równoważnej w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” przy ul. Struga 88 w Radomiu”.

 


2005-10-28

   

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na: „Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami oraz roboty malarskie emulsyjne i w technologii Sto Plastik lub równoważnej w Domu Pomocy Społecznej „Nad Potokiem” przy ul. Struga 88 w Radomiu”.

 


2005-10-17

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonym na: "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu"

 


2005-09-28

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na: "Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu"

 


2005-09-26

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonym na: "Dostawę i montaż windy wraz z budową szybu windowego z maszynownią, wiatrołapem i wejściem do budynku w DPS "Nad Potokiem" w Radomiu"

 


2005-09-09

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na: "Dostawę i montaż windy wraz z budową szybu windowego z maszynownią, wiatrołapem i wejściem do budynku w DPS "Nad Potokiem" w Radomiu"

 


2005-08-12

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonego na: "Wymianę podłóg na wykładzinę PCV w DPS "Nad Potokiem" w Radomiu

 


2005-08-09

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonego na: "Remont pokrycia dachów budynków DPS "Nad Potokiem" w Radomiu

 


2005-07-22

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na: "Wymianę podłogi na wykładzinę PCV w DPS "Nad Potokiem" w Radomiu"

 


2005-07-22

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na: "Remont pokrycia dachów budynków DPS "Nad Potokiem" w Radomiu"

 


2005-04-07

  

W związku z pogrzebem Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 08.04.2005 r. tj. w piątek nie będzie pracował dział administracyjny naszej jednostki.

 


2005-04-05

  

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie w sprawie wynajęcia na terenie Domu powierzchni pod działalność handlową.

 


2005-03-10

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu pisemnego przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą bonów towarowych"

 


2005-02-24

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o pisemnym przetargu nieograniczonym na: "Zakup z dostawą bonów towarowych"

 


2005-02-07

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu II przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą preparatów myjących, toaletowych, czyszczących oraz detergentów"

 


2005-01-20

  

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup z dostawą preparatów myjących, toaletowych, czyszczących oraz detergentów"

 


2005-01-14

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu II przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą produktów spożywczych".

 


2005-01-11

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą produktów mleczarskich".

 


2005-01-06

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą wędlin drobiowych".

 


2005-01-05

  

Dzięki środkom z PFRON oraz zaangażowaniu i pomocy Władz miasta jednostka nasza wzbogaciła się o nowy samochód. VW-bus wyposażony jest w podnośnik wózków inwalidzkich. Od dzisiaj wszyscy nasi niepełnosprawni mieszkańcy będą mogli w miarę swoich potrzeb szybko dotrzeć w wybrane miejsce Radomia - samodzielnie załatwić sprawy urzędowe, udać się do lekarza, zrobić zakupy lub wybrać się do teatru.

 


20042004-12-31

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą preparatów myjących, toaletowych, czyszczących oraz detergentów"

 


2004-12-29

  

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup z dostawą produktów spożywczych"

 


2004-12-24

  

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: "Zakup z dostawą produktów mleczarskich"

 


2004-12-22

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: "Zakup z dostawą produktów spożywczych"
oraz ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą wędlin drobiowych.

 


2004-12-17

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację dotyczącą rozstrzygnięcia przetargów nieograniczonych na:
"Dostawę fabrycznie nowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich"
"Zakup z dostawą produktów mleczarskich"
"Zakup z dostawą przetowrów owocowo-warzywnych"
"Zakup z dostawą produktów ogrodnictwa i warzywnictwa"

 


2004-12-14

  

W sekcji "Zamówienia" dodano informację dotyczącą rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Zakup z dostawą mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów wędliniarskich"

 


2004-12-03

  

W sekcji "Zamówienia" dodano nowe ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Zakup z dostawą preparatów myjących, toaletowych, czyszczących oraz detergentów"

 


2004-12-02

  

W sekcji "Zamówienia" dodano nowe ogłoszenia o przetargach.

1. Przetarg nieograniczony na: „Zakup z dostawą produktów warzywnictwa i ogrodnictwa.”
2. Przetarg nieograniczony na: „Zakup z dostawą przetworów owocowo-warzywnych”
3. Przetarg nieograniczony na: „Zakup z dostawą produktów mleczarskich.”
4. Przetarg nieograniczony na: „Zakup z dostawą produktów spożywczych.”


2004-12-01

  

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO MIKROBUSU DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NA WÓZKACH INWALIDZKICH oraz sprostowanie do wcześniejszego ogłoszenia.


2004-11-27

  

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup z dostawą mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów wędliniarskich" oraz informację o rozstrzygnięciu wcześniejszego przetargu.


2004-11-22

  

Obchodziliśmy "Dzień Pracownika Socjalnego". Z tej okazji o godz. 11 odbyła się uroczysta akademia. Występ przygotowały zespoły "Na swojską nutę" oraz "Magiczny Potok". Imprezę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście - wśród nich Wiceprezydent Miasta Radomia, członkowie Rady Miasta oraz Wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.


2004-11-16

  

W sekcji "Zamówienia" dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup bonów towarowych"


2004-09-23

  

O godz. 10.00 uroczyście pożegnaliśmy lato na występie naszego zespołu "Magiczny Potok". Oprócz wspaniałych piosenek były także dyplomy dla Mieszkańców. Wyróżniono wszystkich tych, którzy w ostatnim czasie przyczynili się do podniesienia estetyki naszego Domu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej z ul. Struga 86.

 


2004-09-21

  

Zyskaliśmy nową antenę zbiorczą. Mieszkańcy naszego Domu będą mogli odbierać wyraźny, czysty obraz na 6 kanałach. Trwają prace związane z dostrajaniem urządzeń... 

 


2004-08-19

 • Gościliśmy w naszym Domu panią poseł Ewę Kopacz.

 • Dzięki sprzyjającej pogodzie w dniu dzisiejszym Mieszkańcy Domu spędzali czas na wspólnym grillowaniu. Imprezę przygotowano na centralnym placu przy oczku wodnym. Jedzeniu kiełbasek towarzyszyła wspaniała muzyka. W zabawie wziął udział również nasz gość specjalny p. poseł Kopacz.

 • w serwisie uzupełniono sekcję MIESZKAŃCY - dodano: Rada Mieszkańców, Radiowęzeł, Zespół "Na swojską nutę", Zespół "Magiczny Potok"


2004-08-12

W serwisie uzupełniono kolejne sekcje. Polecamy dział FREE i tapety na pulpit. 

Uzupełniono sekcje DZIAŁALNOŚĆ, USŁUGI, FREE. 


2004-08-10

Zapraszamy do sekcji ZAMÓWIENIA - dodano informację dotyczącą czterech postępowań przetargowych.


2004-08-09

Uruchomienie serwisu internetowego po przerwie technicznej. Serwis zyskał nową szatę graficzną i układ stron. Pojawiły się nowe sekcje. Liczymy, że będzie się Państwu podobał.


 

 

STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | DZIAŁALNOŚĆ | MIESZKAŃCY | USŁUGI

ZMÓWIENIA | GALERIA | KONTAKT | LINKI | FREE