Z A M Ó W I E N I A   I   Z A P Y T A N I A  

ARCHIWUM :

2011

   
 

ZAMÓWIENIA, ZAPYTANIA I OGŁOSZENIA
OFERTOWE

   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP Z DOSTAWĄ MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM

[Data publikacji; 22.11.2011]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE Z ART.22 PZP
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE Z ART.24 PZP
 ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 4 - UMOWA DOSTAWY
 ZAŁĄCZNIK NR 5 - DRUK OFERTOWY
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - DO SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE O WARUNKACH DOSTAWY
   

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [02-12-2011]
   
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP Z DOSTAWĄ PIECZYWA I CIASTA
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM

[Data publikacji; 18.11.2011]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE Z ART.22 PZP
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE Z ART.24 PZP
 ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 4 - UMOWA DOSTAWY
 ZAŁĄCZNIK NR 5 - DRUK OFERTOWY
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - DO SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE O WARUNKACH DOSTAWY
   

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [29-11-2011]
   
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM

[Data publikacji; 17.11.2011]

 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE Z ART.22 PZP
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE Z ART.24 PZP
 ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 4 - UMOWA DOSTAWY
 ZAŁĄCZNIK NR 5 - DRUK OFERTOWY
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - DO SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE O WARUNKACH DOSTAWY

 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA [24-11-2011]  
 ZAŁĄCZNIK NR 5 - DRUK OFERTOWY
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [02-12-2011]
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ZAKUP Z DOSTAWĄ MIĘSA I WĘDLIN
DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ NAD POTOKIEM

[Data publikacji; 16.11.2011]

 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OŚWIADCZENIE Z ART.22 PZP
 ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE Z ART.24 PZP
 ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 4 - UMOWA DOSTAWY
 ZAŁĄCZNIK NR 5 - DRUK OFERTOWY
 ZAŁĄCZNIK NR 6 - DO SIWZ
 ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE O WARUNKACH DOSTAWY
 ZAŁĄCZNIK NR 7 - OŚWIADCZENIE O WARUNKACH DOSTAWY
   

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [25-11-2011]
 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYKONAWCY [06-12-2011]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO
DLA RADOMSKICH DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

[Data publikacji; 25.05.2011]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY [07.06.2011]


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA DOSTAWĘ KSEROKOPIARKI

[Data publikacji; 25.05.2011]
 
 FORMULARZ OFERTOWY  
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY [03.06.2011]


PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA USŁUGĘ NADZORU INWESTYCYJNEGO

[Data publikacji; 29.04.2011]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [12.05.2011]
   
   
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ROBOTY BUDOWLANE

[Data publikacji; 12.04.2011]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

 DOKUMENTACJA TECHNICZNA
 

INFORMACJE:

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [05.05.2011]


 
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY [04.04.2011]
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [04.04.2011]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [06.04.2011]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [07.04.2011]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [08.04.2011]
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [22.04.2011]
   
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
(SPRZ. MEDYCZNY 2)
[Data publikacji; 10.02.2011]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [15.02.2011]
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [25.02.2011]
   

 

2010ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROMOCJE
[Data publikacji; 12.01.2011]
 
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (SPRZ. KUCHENNY)
[Data publikacji; 22.12.2010]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA [23.12.2010]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [23.12.2010]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [10.01.2011]
 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ [18.01.2011]
 ZMIANA OGŁOSZENIA [18.01.2011]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [18.01.2011]
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [10.02.2011]
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (SPRZ. PRALNICZY)
[Data publikacji; 22.12.2010]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 ZAŁĄCZNIK 1.1
 ZAŁĄCZNIK 1.2  
 ZAŁĄCZNIK 2  
 ZAŁĄCZNIK 3  
 ZAŁĄCZNIK 4  
 ZAŁĄCZNIK 5  
 ZAŁĄCZNIK 6
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [28.12.2010]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [11.01.2011]
 ZMIANA OGŁOSZENIA [11.01.2011]
 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ [11.01.2011]
 ZMIANA OGŁOSZENIA [13.01.2011]
 MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ [13.01.2011]
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [01.02.2011]
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (SPRZ. MEDYCZNY)
[Data publikacji; 17.12.2010]

 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 FORMULARZ CENOWY CZEŚĆ 1_6  
 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA [22.12.2010]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [22.12.2010]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [28.12.2010]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [31.12.2010]
 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ [03.01.2011]
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [28.01.2011]
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [01.02.2011]
 INFORMACJA O REZYGNACJI [01.02.2011]


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[Data publikacji; 08.12.2010]
 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[Data publikacji; 07.12.2010]
 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[Data publikacji; 03.12.2010]
 


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[Data publikacji; 26.11.2010]
 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

[Data publikacji; 26.11.2010]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ  
 ZAŁĄCZNIK 1 - OŚWIADCZENIE Z ART.22 PZP
 ZAŁĄCZNIK 2 - OŚWIADCZENIE Z ART.24 PZP
 UMOWA DOSTAWY
 DRUK OFERTOWY
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 OŚWIADCZENIE O WARUNKACH DOSTAWY
   
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

[Data publikacji; 23.11.2010]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ  
 ZAŁĄCZNIK 1 - OŚWIADCZENIE Z ART.22 PZP
 ZAŁĄCZNIK 2 - OŚWIADCZENIE Z ART.24 PZP
 UMOWA DOSTAWY
 DRUK OFERTOWY
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 OŚWIADCZENIE O WARUNKACH DOSTAWY
   
   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

[Data publikacji; 17.11.2010]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z SIWZ  
 ZAŁĄCZNIK 1 - OŚWIADCZENIE Z ART.22 PZP
 ZAŁĄCZNIK 2 - OŚWIADCZENIE Z ART.24 PZP
 UMOWA DOSTAWY 155
 DRUK OFERTOWY
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 OŚWIADCZENIE O WARUNKACH DOSTAWY
   
   
SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA Z DNIA 07-10-2010
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

[Data publikacji; 11.10.2010]
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NR SPRAWY 1/RPO/2010
              
[Data publikacji; 07.10.2010]


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

[Data publikacji; 14.09.2010]
 
 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOT. KANAŁU SANITARNEGO  
 DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOT. PODŁOGI  
 DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOT. SANITARIATÓW 
   
INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA N.T. DOPOSAŻENIA RADIOWĘZŁA                
[Data publikacji; 22.09.2010]
INFORMACJA DOT. ZAPYTANIA N.T. CENTRALI TELEFONICZNEJ              
[Data publikacji; 22.09.2010]
ZAPYTANIE OFERTOWE 5 (PROMOCJA W TYGODNIKACH)                
[Data publikacji; 10.09.2010]
ZAPYTANIE OFERTOWE 4 (DOPOSAŻENIE RADIOWĘZŁA)                
[Data publikacji; 27.08.2010]
ZAPYTANIE OFERTOWE 3 (CENTRALA TELEFONICZNA)                
[Data publikacji; 27.08.2010]
ZAPYTANIE OFERTOWE 2                
[Data publikacji; 25.08.2010]
ZAPYTANIE OFERTOWE 1                
[Data publikacji; 25.08.2010]

2009

   
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
"ZAKUP PIECZYWA I CIASTA"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                   
[Data publikacji; 09.12.2009]
DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE (SIWZ)                
[Data publikacji; 26.11.2009]
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
[Data publikacji; 26.11.2009]
 
 

OGŁOSZENIE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA
"ZAKUP PIECZYWA I CIASTA"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘP.    
[Data publikacji; 25.11.2009]
 
 

OGŁOSZENIE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ NA
"ZAKUP MIĘSA I WĘDLIN"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                   
[Data publikacji; 08.12.2009]
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                   
[Data publikacji; 23.11.2009]
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
"ZAKUP Z DOSTAWĄ MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                   
[Data publikacji; 02.12.2009]
DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE (SIWZ)                
[Data publikacji; 20.11.2009]
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
[Data publikacji; 20.11.2009]
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA
"ZAKUP Z DOSTAWĄ WARZYW I OWOCÓW"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY                   
[Data publikacji; 01.12.2009]
DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE (SIWZ)                
[Data publikacji; 19.11.2009]
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
[Data publikacji; 19.11.2009]

2008

 
   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA "ZAKUP MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH"
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
                    [Data publikacji; 26.11.2008]
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA "ZAKUP MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH"
KOREKTA
                                                                                [Data publikacji; 20.11.2008]
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA "ZAKUP MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH"
DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE (SIWZ)                
[Data publikacji; 17.11.2008]
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA "ZAKUP MLEKA I PRODUKTÓW MLECZNYCH"

[Data publikacji; 17.11.2008]

   
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA "ZAKUP WARZYW I OWOCÓW"
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
                    [Data publikacji; 25.11.2008]
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA "ZAKUP WARZYW I OWOCÓW"

Kliknij aby pobrać dokument...                                                     [Data publikacji; 14.11.2008]
DOKUMENTY UZUPEŁNIAJĄCE DO PRZETARGU
SIWZ / WZÓR UMOWA / ZAŁĄCZNIKI
Kliknij aby pobrać archiwum z dokumentami...                             [Data publikacji; 14.11.2008]

   
OGŁOSZENIE W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ
NA "ZAKUP MIĘSA I WĘDLIN"
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
                    [Data publikacji; 09.12.2008]

   

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Kliknij aby pobrać dokument...                                                     [Data publikacji; 12.05.2008]

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 04.03.2008 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą bonów towarowych dla Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu, zawarto umowę z następującym wykonawcą:

SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Kłobucka 25, 02-699 WARSZAWA


Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzymała łącznie 100 punktów w obydwu kryteriach oceny. W kryterium pierwszym (cena) 60 pkt. oraz w kryterium drugim (liczba punktów handlowych w których można zrealizować bony na terenie Radomia) 40 pkt. Cena oferty: 30.650 zł.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Data publikacji informacji 21.02.2008 r.)

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą bonów towarowych wpłynęły oferty następujących wykonawców (według kolejności wpływu):

Oferta nr 1
WASZA ZYWIENIOWA Polska Sp. z o.o.
ul. Al. Jerozolimskie 123
02-017 WARSZAWA


Oferta nr 2
SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 WARSZAWA


Oferta nr 3
Bonus Systems Polska S.A.
ul. Lechicka 23B
02-156 WARSZAWA


Wybrano ofertę nr 2 firmy SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o.

Uzasadnienie:

Oferta nr 2 niepodlegająca, odrzuceniu, która otrzymała łącznie 100 punktów w obydwu kryteriach oceny. W kryterium pierwszym (cena) 60 pkt. oraz w kryterium drugim (liczba punktów handlowych w których można zrealizować bony na terenie Radomia) 40 pkt.
Cena oferty: 30.650 zł.

Oferta nr 1 złożona przez firmę WASZA ZYWIENIOWA Polska Sp. z o.o. otrzymała łącznie w obydwu kryteriach oceny 65,78 pkt. W kryterium pierwszym (cena) 60 pkt. oraz w kryterium drugim (liczba punktów handlowych w których można zrealizować bony na terenie Radomia) 5,78 pkt.
Cena oferty: 30.650 zł.

Oferta nr 3 złożona przez firmę Bonus Systems Polska S.A. otrzymała łącznie 66,52 punktów w obydwu kryteriach oceny. W kryterium pierwszym (cena) 60 pkt. oraz w kryterium drugim (liczba punktów handlowych w których można zrealizować bony na terenie Radomia) 6,52 pkt.
Cena oferty: 30.650 zł.


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 28.12.2007 r.)

 

Informujemy, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę (art. 69 ustawy p.z.p.) na zakup mięsa i wędlin wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Nasz Produkt"
ul. Nowa Wola Gołębiowska 10, 26-613 RADOM


Uzasadnienie: Najtańsza złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Cena oferty: 137.857,00 zł. brutto


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 11.12.2007 r.)

 

Informujemy, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą mleka i produktów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym wykonawcą:

Zakład Mleczarski FIGAND Sp. Jawna L. Figarski i Wspólnicy
Kol. Wawrzyszów 29, 26-625 Wolanów


Uzasadnienie: Najtańsza złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Cena oferty: 103560,00 zł. brutto


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 07.12.2007 r.)

 

Informujemy, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę (art. 69 ustawy p.z.p.) na zakup mięsa i wędlin wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym wykonawcą:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Nasz Produkt"
ul. Nowa Wola Gołębiowska 10, 26-613 RADOM


Uzasadnienie: Najtańsza złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Cena oferty: 20.169,60 zł. brutto


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 07.12.2007 r.)

 

Informujemy, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym wykonawcą:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MARCIN SELIGA
Przybyszew, ul. Gościniec 56, 26-803 PROMNA


Uzasadnienie: Najtańsza złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Cena oferty: 26.937,00 zł. brutto


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Data publikacji informacji 01.12.2007 r.)

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą mleka i produktów mlecznych wpłynęła tylko jedna oferta, niepodlegająca odrzuceniu i tę ofertę przyjeliśmy do realizacji zamówienia.

Oferta nr 1
Zakład Mleczarski "FigAND" Sp. Jawna""
Kol. Wawrzyszów 29
26-625 Wolanów
Cena oferty: 103.560,00 zł.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

(Data publikacji informacji 28.11.2007 r.)

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą warzyw i owoców wpłyneły oferty następujących firm:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Seliga
Przybyszew, ul. Gościniec 56
26-803 PROMNA
Cena oferty: 26.937,00 zł.

Oferta nr 2
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy
ul. Lubelska 65Gościniec 56
26-600 RADOM
Cena oferty: 33.487,58 zł.

Wybrano ofertę nr 1 firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Seliga, Przybyszew, ul. Gościniec 56, 26-803 PROMNA

Wybór oferty nr 1 uzasadnia się tym, iż była ona najtańsza, niepodlegająca odrzuceniu, a jedynym kryterium wyboru ofert była cena.


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 15.10.2007 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą bonów towarowych dla Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu, zawarto umowę z następującym wykonawcą:

SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Kłobucka 25, 02-699 WARSZAWA


Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzymała łącznie 100 punktów w obydwu kryteriach oceny. W kryterium pierwszym (cena) 60 pkt. oraz w kryterium drugim (liczba punktów handlowych w których można zrealizować bony na terenie Radomia) 40 pkt. Cena oferty: 30.750 zł.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(Data publikacji informacji 05.10.2007 r.)

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą bonów towarowych wpłyneły oferty nastepujących wykonawców (według kolejności wpływu):)

Oferta 1.

SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 WARSZAWA


Oferta 2.

Bonus Systems Polska S.A.
ul. Lechicka 23B
02-156 WARSZAWAWybrano ofertę nr 1 firmy: SODEXHO PASS POLSKA Sp. z o.o.

Uzasadnienie:


Oferta niepodlegająca odrzuceniu, która otrzymała łącznie 100 punktów w obydwu kryteriach oceny. W kryterium pierwszym (cena) 60 pkt. oraz w kryterium drugim (liczba punktów handlowych w których można zrealizować bony na terenie Radomia) 40 pkt.
Cena oferty: 30.750 zł.

Oferta nr 2 złożona przez firmę Bonus Systems Polska S.A. otrzymała łącznie w obydwu kryteriach 66,4 pkt. W kryterium pierwszym (cena) 60 pkt. oraz w kryterium drugim (liczba punktów handlowych w których można zrealizować bony na terenie Radomia) 6,4 pkt. Cena oferty: 30.750 zł.


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 02.10.2007 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym wykonawcą:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MARCIN SELIGA
Przybyszew, ul. Gościniec 56, 26-803 PROMNA


Uzasadnienie: Najtańsza złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Cena oferty: 18.625,50 zł. brutto


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

(Data publikacji informacji 24.09.2007 r.)

 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą warzyw i owoców wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Seliga
Przybyszew ul. Gościniec 56, 26-803 Promna


Uzasadnienie: jedyna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Cena oferty: 18.625,50 zł. brutto

Liczba uzyskanych punktów w kryterium całkowitej wartości zamówienia: 100

Innych ofert w postępowaniu nie złożono.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 26.06.2007 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym wykonawcą:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MARCIN SELIGA
Przybyszew, ul. Gościniec 56, 26-803 PROMNA


Uzasadnienie: Najtańsza złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Cena oferty: 37.187,00 zł. brutto


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

(Data publikacji informacji 14.06.2007 r.)

 

Zawiadamiam, że w przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą warzyw i owoców (3 kwartał 2007 r.) wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Seliga
Przybyszew ul. Gościniec 56, 26-803 Promna

Cena oferty: 37.187,00 zł. brutto

Uzasadnienie: najtańsza złożona oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 21.03.2007 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym wykonawcą:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MARCIN SELIGA
Przybyszew, ul. Gościniec 56, 26-803 PROMNA


Uzasadnienie: Najtańsza złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Cena oferty: 30.723,00 zł.


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 20.03.2007 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą bonów towarowych do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym wykonawcą:

SODEXHO PASS POLSKA SP. Z O.O.
01-163 WARSZAWA, ul. Ostroroga 24 E


Uzasadnienie: jedyna ważna oferta. Największa liczba punktów do realizacji bonów na terenie Radomia
Cena oferty: 30.950,00 zł.


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i rozstrzygnięciu postępowania

(Data publikacji informacji 12.03.2007 r.)

 

Zawiadamiamy, że w przetargu nieograniczonym na "Zakup z dostawą bonów towarowych" została odrzucona oferta nr 2 firmy - Bonus System Polska SA, u. Lechicka 23B, 02-156 Warszawa na podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 u.p.z.p. - niezgodność oferty z SIWZ (Rozdz. 2, p. 2.4) okres w którym będzie można realizować bony musi wynosić co najmniej 1 rok od daty dostarczenia bonów. W przypadku firmy Bonus System Polska S.A. okres ten wynosi 9 miesięcy tj. do dnia 31.12.2007 r.

Jednocześnie zawiadamiamy, że do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 firmy - Sodexho Pass Polska Sp. z o.o. ul. Ostroroga 24 E, 01-163 Warszawa

Cena oferty: 30.950,00 zł.

Uzasadnienie: Jedyna ważna oferta. Największa liczba punktów do realizacji bonów na terenie Radomia.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

(Data publikacji informacji 09.03.2007 r.)

 

Zawiadamiam, że w przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą warzyw i owoców (2 kwartał 2007 r.) wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Marcin Seliga
Przybyszew ul. Gościniec 56, 26-803 Promna

Cena oferty: 30.723,00 zł. brutto

Uzasadnienie: najtańsza złożona oferta nie podlegająca odrzuceniu.

 


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 29.12.2006 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na dostawę środków chemicznych wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowy z następującymi dostawcami:

1) Grupa I - podpisano umowę z:
Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Sp. Jawna PPHU "WOLPRES",
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5

Oferta została wybrana spośród 4 złożónych ofert.
Cena oferty: 6.089,56 zł.
Uzasadnienie: najtańsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona w tej grupie.

2) Grupa II - podpisano umowę z:
P.W. - T.Z. CLEANER s.c. Tadeusz Pałka & Zbigniew Skrok,
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 95 G

Oferta została wybrana spośród 4 złożónych ofert.
Cena oferty: 28.551,54 zł.
Uzasadnienie: najtańsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona w tej grupie.

3) Grupa III - podpisano umowę z:
"TĘCZA" s.c. Robert Gołębiowski, Mikołaj Rejmer,
26-600 RADOM, ul. Nowowolska 13/15

Oferta została wybrana spośród 4 złożónych ofert.
Cena oferty: 12.795,00 zł.
Uzasadnienie: najtańsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona w tej grupie.
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszych ofert

(Data publikacji informacji 21.12.2006 r.)

 

Na zasadzie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zawiadamiam, że w przetargu nieograniczonym na dostawę środków chemicznych wraz z transportem wybrano:

1) W grupie I wybrano ofertę Nr 4 firmy:
Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Sp. Jawna PPHU "WOLPRES",
26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5

Cena oferty: 6.089,56 zł.
Uzasadnienie: najtańsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona w tej grupie.

2) W grupie II odrzucono ofertę Nr 1 firmy:
"TĘCZA" s.c. Robert Gołębiowski, Mikołaj Rejmer,
26-600 RADOM, ul. Nowowolska 13/15

Uzasadnienie: oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia art. 89 ust. 1 p. 2 Wykonawca zaproponował towary równoważne w pozycjach Nr 1,2,5,14,15). Nie dołączył jednak wymaganego w SIWZ (Rozdział 2 p. 6) porównania podstawowych parametrów technicznych i użytkowych asortymentów oferowanych i wymienianych w specyfikacji.

W grupie II wybrano ofertę Nr 3 firmy:
P.W. - T.Z. CLEANER s.c. Tadeusz Pałka & Zbigniew Skrok,
26-600 Radom, ul. Limanowskiego 95 G

Cena oferty: 28.551,54 zł.
Uzasadnienie: najtańsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona w tej grupie.

3) W grupie III wybrano ofertę Nr 1 firmy:
"TĘCZA" s.c. Robert Gołębiowski, Mikołaj Rejmer,
26-600 RADOM, ul. Nowowolska 13/15

Cena oferty: 12.795,00 zł.
Uzasadnienie: najtańsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona w tej grupie.


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 20.12.2006 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą produktów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym dostawcą:

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
26-600 RADOM, ul. Lubelska 65


Uzasadnienie: jedyna oferta złożona w postępowaniu o łącznej wartości mieszczącej się w kwocie prznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia
Cena oferty brutto: 40.900,30 zł.


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 18.12.2006 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą mleka i produktów mlecznych do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym dostawcą:

Zakład Mleczarski FigAND Sp. Jawna
Kolonia Wawrzyszów 29, 26-625 WOLANÓW


Oferta była jedyną złożoną ofertą w tym postępowaniu.

Uzasadnienie: oferta nie podlegająca odrzuceniu, zaproponowana cena mieściła się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
Cena oferty brutto: 88.525,00 zł.

 


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 18.12.2006 r.)

 

Informuję, że w dniu 11.12.2006 r. na podstawie art. 67 ust. 1 p. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w związku z umową z dnia 14.11.2006 r. na wymianę części podłóg w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu, zawarto umowę na wykonanie zamówienia uzupełniającego za następującym wykonawcą:

Firma Handlowo-Usługowa "HurtPOL" Małgorzata Kluź
ul. Tartaczna 16/18 b, 26-600 RADOM


Cena oferty brutto: 8.034,51 zł.

 


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 15.12.2006 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę z następującym dostawcą:

Centrum Usługowo-Handlowe D. Sliga, G. Seliga
ul.Gościniec 56, 26-803 PROMNA


Oferta została wybrana spośród 2 złożonych ofert.

Uzasadnienie: oferta nie podlegająca odrzuceniu, najniższa zaproponowana cena.
Cena oferty brutto: 16.423,00 zł.

 


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 14.12.2006 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę (art. 69. ustawy p.z.p.) na zakup mięsa i wędlin wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowy z następującymi dostawcami:

1) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Przemysłowo Handlowe "Nasz Produkt" R. Kapusta,
Nowa Wola Gołębiowska 103, 26-600 RADOM


Oferta została wybrana spośród 4 złożonych ofert i dotyczy I grupy przetargowej (mięso wołowe, wieprzowe i żelatyna).

Uzasadnienie: oferta nie podlegająca odrzuceniu, najniższa zaproponowana cena w I grupie przetargowej.
Cena oferty brutto: 44.016,00 zł.

2) "T&T" Przedsiębiorstwo Handlowe A. Tomaszewska,
Gutów 43, 26-660 JEDLIŃSK


Oferta została wybrana spośród 4 złożonych ofert i dotyczy II grupy przetargowej (mięso drobiowe).

Uzasadnienie: oferta nie podlegająca odrzuceniu, najniższa zaproponowana cena w II grupie przetargowej.
Cena oferty brutto: 17.000,00 zł.

3) Zakład Mięsny "NOWOPOL" K. Chmielewski, A. Nowocień, G. Nowocień,
ul.Warszawska 10, 26-660 JEDLIŃSK


Oferta została wybrana spośród 4 złożonych ofert i dotyczy III grupy przetargowej (wyroby wędliniarskie - lepsze gatunkowo) , IV grupy przetargowej (wyroby wędliniarskie - podroby) oraz V grupy przetargowej (wyroby wędliniarskie - kiełbasy)

Uzasadnienie: oferta nie podlegająca odrzuceniu, najniższa zaproponowana cena w III, IV oraz V grupie przetargowej.
Cena oferty brutto: 87.552,90 zł.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą produktów spożywczych

(Data publikacji informacji 08.12.2006 r.)

 

Na podstawie art 92. ust. 1 u.p.z.p. zawiadamiamy, że w postępowaniu przetargowym wybrano ofertę nr 1 tj. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., 26-600 Radom, ul. Lubelska 65

Uzasadnienie: jedyna złożona oferta w postępowaniu o łącznej wartości mieszczącej się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Cena oferty: 40.900,30 zł.

 


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

(Data publikacji informacji 07.12.2006 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę (art. 69. ustawy p.z.p.) na zakup z dostawą pieczywa i ciasta do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowy z następującymi dostawcami:

1) PIEKARNIA Aldona MATYGA, Trablice 14B, 26-624 Kowala Stępocina

Oferta została wybrana spośród 5 złożonych ofert i dotyczy II grupy przetargowej (drożdżówki i pączki) oraz III grupy przetargowej (ciasta).

Uzasadnienie: oferta nie podlegająca odrzuceniu, najniższa zaproponowana cena w II i III grupie przetargowej.
Cena oferty brutto: 16.755,00 zł.

2) PIEKARNIA "ROLLS-ROLLS" Zofia Kulińska, Rajec Szlachecki 87, 26-613 Radom

Oferta została wybrana spośród 5 złożonych ofert i dotyczy I grupy przetargowej (pieczywo).

Uzasadnienie: oferta nie podlegająca odrzuceniu, najniższa zaproponowana cena w I grupie przetargowej.
Cena oferty brutto: 25.485,00 zł.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą warzyw i owoców

(Data publikacji informacji 07.12.2006 r.)

 

Na podstawie art 92. ust. 1 u.p.z.p. zawiadamiamy, że w postępowaniu przetargowym wybrano ofertę nr 2 tj. Centrum Usługowo-Handlowe D. Seliga, G. Seliga Przybyszew ul. Gościniec 56, 26-803 PROMNA

Cena oferty: 16.423,00 zł.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą mleka i produktów mlecznych.

(Data publikacji informacji 07.12.2006 r.)

 

Na podstawie art 92. ust. 1 u.p.z.p. zawiadamiamy, że w postępowaniu przetargowym wybrano ofertę nr 1 tj. Zakład Mleczarski FigAND Sp. Jawna, Kolonia Wawrzyszów 29, 26-625 WOLANÓW.

Cena oferty: 88.525,00 zł.

 


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.

(Data publikacji informacji 23.11.2006 r.)

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 p. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 199, poz. 177 z późn. zm.) w dniu 23.11.2006 r. w związku z umową z dnia 14.11.2006 r. na wymianę części podłóg w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu zawarto umowę na roboty dodatkowe z:

Firmą Handlowo-Usługową "Hurt-Pol" Małgorzata Kluź
ul. Tartaczna 16/18b, 26-600 RADOM

Cena brutto:7.130,05 zł.

 


Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia.

(Data publikacji informacji 14.11.2006 r.)

 

Informuję, że w wyniku prawomocnie rozstrzygniętego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60.000 euro na "Wymianę cześci podłóg w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu umowę zawarto z:

Firmą Handlowo-Usługową "Hurt-Pol" Małgorzata Kluź
ul. Tartaczna 16/18b, 26-600 RADOM

Oferta została wybrana spośród 7 złożonych ofert.

Uzasadnienie: oferta nie podlegająca odrzuceniu, uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 z czego 95 pkt. za cenę i 5 pkt. za okres gwarancji.

Cena oferty brutto:41.586,12 zł.

 


Zawiadomienie o wyborze oferty.

(Data publikacji informacji 03.11.2006 r.)

 

Na zasadzie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę cześci podłóg w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu, ul. Struga 88 wybrano ofertę nr 7 firmy:

Firma Handlowo-Usługowa "Hurt-Pol" Małgorzata Kluź
ul. Tartaczna 16/18b, 26-600 RADOM

Cena oferty: 41.586,12 zł.

Okres gwarancji: 5 lat

 


Zawiadomienie o wyborze oferty.

(Data publikacji informacji 23.10.2006 r.)

 

Na zasadzie art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na zakup z dostawą sprzętu komputerowego wybrano ofertę nr 1 firmy:

HST Computers
ul. Żeromskiego 4, 26-610 RADOM

Cena oferty: 8.652,00 zł.

 


Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą bonów towarowych.

(Data publikacji informacji 18.10.2006 r.)

 

W przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą bonów towarowych wybrano ofertę:

Sodexho Pass Polska Sp. z o.o.
ul.Ostroroga 24E 01-163 WARSZAWA

Cena oferty: 15.380,00 zł.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu.

(Data publikacji informacji 24.07.2006 r.)

 

W wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z trnasportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu wyłoniono Wykonawcę:

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
ul.Lubelska 65, 26-600 RADOM

Cena oferty: 27.226,00 zł.


Uzasadnienie: Najtańsza złożona oferta.

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem".

(Data publikacji informacji 06.07.2006 r.)

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 p. 4 przetarg nieograniczony na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem został unieważniony.

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę przenaczoną na sfinansowanie powyższego zamówienia.

 


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem".

(Data publikacji informacji 20.06.2006 r.)

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 p. 4 przetarg nieograniczony na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem został unieważniony.

Cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższa kwotę przenaczoną na sfinansowanie powyższego zamówienia.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w obiekcie DPS "Nad Potokiem".

(Data publikacji informacji 09.06.2006 r.)

 

W wyniku przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń w obiekcie DPS "Nad Potokiem" wyłoniono Wykonawcę:

MUREXim Karol Murawski.
ul.Starowolska 11A, 26-600 RADOM

Cena oferty: 53.338,88 zł.


Uzasadnienie:
Najtańsza złożona oferta.

 


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i rozstrzygnięciu postępowania.

(Data publikacji informacji 18.04.2006 r.)

 

1) Na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póxn. zm.) zawiadamiam, że złożona w przetargu nieograniczonym na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem oferta firmy "TAMP" Stanisław Woźniak, Małęczyn, ul. Kościelna 35 26-634 Gózd została odrzucona.

Uzasadnienie:
Oferta została sporządzona niezgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust.1 p. 2 ustawy p.z.p.). Wbrew postanowieniom rozdziału 5 p. 3 b i c SIWZ, strony złożonej oferty nie zostały ponumerowane, a strona 1 załącznika nr 4 nie została parafowana przez osobę podpisującą ofertę.

2)Na podstawie art. 92 ustawy p.z.p. zawiadamiam, że wyloniono wykonawcę:
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Radom, ul. Lubelska 65.

Cena oferty: 20.113,50 zł.


Uzasadnienie:
Oferta sporządzona prawidłowo, jej wartość mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą bonów towarowych.

(Data publikacji informacji 27.03.2006 r.)

 

W wyniku przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą bonów towarowych wyłoniono Wykonawcę:

E.LECLERC RADOMIS Sp. z o.o.
ul.Toruńska 1, 26-612 RADOM

Cena oferty: 14.693,25 zł.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą podnośników nosidłowych.

(Data publikacji informacji 22.03.2006 r.)

 

W przetargu wyłoniono Wykonawcę:

GETINGE POLAND Sp. z o.o.
ul.Lirowa 27, 02-387 WARSZAWA

Cena oferty: 133.643,37 zł.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem

(Data publikacji informacji 17.03.2006 r.)

 

W wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem wyłoniono wykonawcę:

Centrum Usługowo-Handlowe Dorota Seliga & Grzegorz Seliga
Przybyszew, ul.Gościniec 56, 26-803 PROMNA

Cena oferty: 25.406,00 zł.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę niektórych produktów spożywczych wraz z transportem dla Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu

(Data publikacji informacji 06.03.2006 r.)

 

W postępowaniu wybrano ofertę firmy:

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
ul.Lubelska 65, 26-600 Radom

Cena oferty: 2.931,50 zł.

 


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą sprzętu rehabilitacyjnego

(Data publikacji informacji 23.02.2006 r.)

 

W postępowaniu wyłoniono następujących dostawców:

 

1. GRUPA A. - Kriotor
Oferta nr 4 ERES-MEDICAL, Zbigniew Lubaś, Płouszowice Kol. 64B,
21-008 Tomaszowice, cena oferty brutto - 17.655,00 zł.

 

2. GRUPA B - Łóżka opiekuńczo-rehabilitacyjne 
Oferta nr 2 SIMEDS Sp. z o.o. ul. Brukowa 15 B,
05-092 Łomianki, cena oferty brutto - 57.673,00 zł.

 

3. GRUPA C - Podnośniki nosidłowe wraz z nosidłami transportowymi i kąpielowymi - nie wyłoniono oferenta.
Jedyny dostawca Getinge-Poland Sp. z o.o., ul. Lirowa 27,
02-387 Warszawa (Oferta nr 3) oferujący podnośniki z nosidłami nie spełnia warunków specyfikacji art. 89 ust. 1 p. 2 u.p.z.p. - okres gwarancji wymagany w załączniku nr 1 do specyfikacji nie odpowiada okresowi gwarancji wskazanej przez dostawcę na druku ofertowym. Ponadto w druku ofertowym nie podano ceny netto i kwoty podatku VAT zamówienia.
Przetarg z grupy C unieważniono.

 


ZAWIADOMIENIE O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

(z dnia 19.01.2006 r.)

  

W wyniku rozstrzygnięcia protestu złożonego w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych wraz z transportem - Grupa IV ciasta, zamawiający powtórnie dokonał oceny ofert złożonych w tej grupie i wyboru oferty.

Oferta Ciastkarni Kazimiera Zawodnik i S-ka, ul. Słowackiego 29, 26-600 Radom została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 i art. 9 ust. 1. Zgodnie z obowiązującą zasadą pisemności, Wykonawca ten winien pisemnie wyrazić zgodę na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Zgoda ta winna być wyrażona w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o poprawieniu omyłki rachunkowej.

Wobec odrzucenia oferty, o której mowa i powtórzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty, wyłoniono wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę - tj. Zakład produkcji Artykułów Spożywczych "Mister" Jarosław  i Ryszar Binkowski, Jeziorko 99C, 26-005 Nowa Słupia. Cena wybranej oferty: 7.104,80 zł.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z transportem środków czystości do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu

(Data publikacji informacji 30.12.2005 r.)

 

W wyniku postępowania wyłoniono wykonawców:

 

GRUPA I.
PPHU WOLPRESS K. Prus, G. Prus, Sp. Jawna

ul. Tartaczna 3/5, 26-600 RADOM

 

Cena oferty: 27.225,05 zł.

 

GRUPA II. 
P.W.T.Z. CLEANER s.c. T. Pałka, Z. Skrok

ul. Limanowskiego 95G, 26-600 RADOM

 

Cena oferty: 14.401,92 zł.

 

W postępowaniu odrzucono ofertę firmy 2-E s.c. E. Gawęda, E. Wosiak, ul. Młynarska 7, 26-600 Radom.

Podstawa prawna odrzucenia: oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  - art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, to jest:

1. Brak numeracji kolejnych stron oferty.

2. Brak tabelarycznego porównania ich podstawowych parametrów technicznych i użytkowych potwierdzonych atestami dokumentującymi, że nie są one gorsze od wskazanych przez zamawiającego.

3. Nie dołączono próbek proponowanych zamienników.

4. Niewłaściwe wypełnienie druku oferty - wykonawca nie we wszystkich pozycjach wpisał wymagane dane dotyczące proponowanych asortymentów.

 


 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę produktów spożywczych wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu

(Data publikacji informacji 23.12.2005 r.)

 

W postępowaniu wyłoniono następujących wykonawców:

 

GRUPA I. - produkty różne
Hurtownia Spożywczo-Przemysłowa "KINGA" A. Guzowski
27-300 Lipsko, ul. Solecka 69

Cena oferty: 32.053,70 zł.

GRUPA II. - makarony
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
26-600 RADOM, ul. Lubelska 65

Cena oferty: 4.414,00 zł.

GRUPA III. - drożdżówki i pączki
Piekarnia A. Matyga
26-624 Kowala Stępocina, Trablice 14B

Cena oferty: 4.280,00 zł.

GRUPA IV. - ciasta
Ciastkarnia Zawodnik Kazimiera i S-ka
26-600 RADOM, ul. Słowackiego 29

Cena oferty: 7.098,80 zł.

GRUPA V. - pieczywo
Piekarnia Rolls-Rolls Z. Kulińska
26-613 RADOM, Rajec Szlachecki 87

Cena oferty: 28.199,00 zł.

Z powodu przekroczenia kwot przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia (art. 89, ust. 1 p. 8 u.p.z.p.), odrzucono oferty następujących wykonawców:

Gr I
1. Lemonex S.A. 20-149 Lublin, ul. Do Dysa 1
2. E. LECLERC Radomis Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Toruńska 1
Gr II
3. Lemonex S.A. 20-149 Lublin, ul. Do Dysa 1
4. E. LECLERC Radomis Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Toruńska 1
Gr V
5. E. LECLERC Radomis Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Toruńska 1


 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę produktów mleczarskich wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu

(Data publikacji informacji 23.12.2005 r.)

 

W postępowaniu wyłoniono dostawcę:

 

Radomska Spółdzielnia Mleczarska "ROLMLECZ"
26-600 RADOM, ul. Toruńska 6

Cena oferty brutto: 104.875,00 zł.

Odrzucono ofertę:

E. LECLERC Radomis Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Toruńska 1

Oferta nie mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia art. 89, ust. 1 p. 8 u.p.z.p.


 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę produktów warzywnictwa i ogrodnictwa wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu

(Data publikacji informacji 22.12.2005 r.)

 

W postępowaniu wyłoniono dostawcę:

 

Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
26-600 RADOM, ul. Lubelska 65

Cena oferty brutto: 13.999,00 zł.

Odrzucono ofertę:

Hurtownia - Handel Obwoźny G. Seliga
Przybyszew, ul. Gościniec 56, 26-803 Promna

Oferta nie mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia art. 89, ust. 1 p. 8 u.p.z.p.

Wykluczono i odrzucono ofertę:

"TAMP" S. Woźniak
Małęcznyn, ul. Kościelna 35, 26-634 GÓZD

Brak oświadczenia w trybie art. 22 u.p.z.p. i oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami SIWZ. Oferta nie mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia art. 89, ust. 1 p. 2, 5, 8 u.p.z.p.


 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa, produktów mięsnych i wędlin wraz z transportem do Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu

(Data publikacji informacji 22.12.2005 r.)

 

W postępowaniu wyłoniono następujących dostawców:

 

GRUPA I. - mięso drobiowe
"T&T" Przedsiębiorstwo Handlowe A. Tomaszewska
26-600 RADOM, ul. Kwiatkowskiego 20

Cena oferty brutto: 20.510,00 zł.

GRUPA II. - mięso wołowe i cielęce
PPHU "Nasz Produkt" R. Kapusta
26-600 RADOM, ul. Nowa Wola Gołębiowska 103

Cena oferty brutto: 39.588,00 zł.

GRUPA III. - wędliny drobiowe
PPHU "Nasz Produkt" R. Kapusta
26-600 RADOM, ul. Nowa Wola Gołębiowska 103

Cena oferty brutto: 40.422,50 zł.

GRUPA IV. - wędliny wieprzowe, wołowe i cielęce
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski
26-332 SŁAWNO, Dąbrowa 6

Cena oferty brutto: 52.114,50 zł.


 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" przy ul. Struga 88 w Radomiu

(Data publikacji informacji 17.10.2005 r.)

 

W postępowaniu wyłoniono wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Budowlano Remontowe "BUDREM" Sp. z o.o.

25-561 KIELCE, ul. W.Witosa 80

Cena oferty brutto: 91.335,50 zł.


 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: "Dostawę i montaż windy wraz z budową szybu windowego z maszynownią, wiatrołapem i wejściem do budynku" w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu ogłoszonego w dniu 09.09.2005 r.

(Data publikacji informacji 26.09.2005 r.)

 

W postępowaniu wyłoniono wykonawcę:

 

Spółdzielnia Rzemieślnicza "BUDOWLANA"

26-600 RADOM, ul. Kilińskiego 15/17

Cena oferty brutto: 191.254,52 zł.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wymianę podłogi na wykładzinę PCV w Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu ogłoszonego w dniu 22.07.2005 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła 1 oferta.

W dniu 12.08.2005 r. wyłoniono wykonawcę:

3K sp. z o.o.
ul.Garbarska 53/1 26-600 Radom
Cena oferty netto: 51.070,55 zł.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachów budynków Domu Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" w Radomiu ogłoszonego w dniu 20.07.2005 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła 1 oferta.

W dniu 09.08.2005 r. wyłoniono wykonawcę:

DACH-BUD Zakład Budowlano - Remontowy s.c.
J. Gregorczyk, M. Pietrasik
ul.Olsztyńska 31/217 26-600 Radom
Cena oferty: 34.752,89 zł.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą bonów towarowych ogłoszonego w dniu 24.02.2005 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły 3 oferty.

W dniu 10.03.2005 r. wyłoniono dostawcę:

BONUS Systems Polska S.A. ul.Lechicka 23B 02-156 Warszawa
Cena oferty: 29.020,- zł.; Ilość punktów w których można zrealizować bony: 80


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą preparatów myjących, toaletowych, czyszczących oraz detergentów ogłoszonego w dniu 20.01.2005 r.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły 3 oferty.

W dniu 07.02.2005 r. wyłoniono dostawcę:

P.P.H.U. "WOLPRES" Sp.j. ul.Tartaczna 3/5 26-600 Radom
Cena oferty: 31.505,11 zł.


Zawiadomienie o wyniku II przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą produktów spożywczych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty.

W dniu 13.01.2005 r. nie wyłoniono dostawcy z następujących powodów:

 

1. Oferta Nr 1 złożona przez firmę "Kapron" sp.j. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 p. 2 u.p.z.p. oferta niezgodna z SIWZ (nie wypełnione oświadczenie do specyfikacji)

 

2. Oferta Nr 2 firmy "Lemonex" S.A., jedyna nieodrzucona przekracza kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie tego zamówienia. Kwota ta wynosi: 11.182,80 zł. 

 

W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1. p.4  u.p.z.p.

 


Informacja dla oferentów biorących udział w przetargu nieograniczonym na zakup z dostawą preparatów myjących, toaletowych, czyszczących oraz detergentów.

W związku z protestem złożonym przez PPHU "WOLPRES" odnośnie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą preparatów myjących, toaletowych, czyszczących oraz detergentów z dnia 03.12.2004 r. i uruchomieniem procedury protestacyjnej, pismo z dnia 31.12.2004 r. zawiadamiające o rozstrzygnięciu przetargu zostaje anulowane!

Wiążąca informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą produktów mleczarskich ogłoszonego w dniu 24.12.2004 r.

W dniu 10.01.2005 r. wyłoniono dostawcę:

Zakład Mleczarski "FigAND" sp.j. Leszek Figarski i wspólnicy Kol. Wawrzyszów 29,
26-625 Wolanów
Cena oferty: 130.586,66 zł.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą wędlin drobiowych ogłoszonego w dniu 22.12.2004 r.

W dniu 05.01.2005 r. wyłoniono dostawcę:

P.H.U. "DROBEX" s.c., ul. Sadkowska 11/60, 26-600 Radom
Cena oferty: 21.097,00 zł.


Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą preparatów myjących, toaletowych, czyszczących oraz detergentów ogłoszonego w dniu 03.12.2004 r.

W dniu 31.12.2004 r. wyłoniono dostawcę:

P.H.U. "ZEDAR", ul. Czarnoleska 17, 26-600 Radom
Cena oferty: 42.266,95 zł.

Oferty odrzucone

1) Prus&Prus s.j. "WOLPRES" P.P.H.U. ul.Tartaczna 3/5 26-600 Radom
(art. 87 ust. 1, art. 90 ust 3 u.p.z.p.)

2) Global Cosmed Spółka Akcyjna, ul.Wielkopolska 3, 26-600 Radom
(art. 89 ust. 1 p.2 u.p.z.p.)


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą produktów spożywczych ogłoszonego w dniu 02.12.2004 r.

W dniu 22.12.2004 r. wybrano następujące oferty:

Gr.I.

Wybrano dostawcę: Hurtowania Artykułów Spożywczych "DAKAR" Barbara Kowalska, ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom
Cena oferty: 5.437,00 zł.

Gr.II.

Wybrano dostawcę: Piekarnia - Aldona Matyga, Trablice 14 B, 26-624 Kowala,
Cena oferty: 43.635,50 zł.

Gr.III.

Wybrano dostawcę: "MISTER" J. Binkowski i R. Binkowski Sp. J. Zakład Pracy Chronionej 26-006 Nowa Słupia, Jeziorko 99 c
Piekarnia w Bodzechowie
Cena oferty: 23.634,40 zł.

Gr.IV.

Wybrano dostawcę: Hurtowania Artykułów Spożywczych "DAKAR" Barbara Kowalska, ul. Tartaczna 5, 26-600 Radom
Cena oferty: 39.684,71 zł.

Gr.V.

W tej grupie asortymentowej przetarg unieważniono - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia (art. 93, ust. 1, p.4 u.p.z.p.)

Oferty odrzucone

W grupie II i IV odrzucono oferty firmy "SAWEX" Sp. z o.o. Rajec Poduchowny 60, 26-613 Radom z powodu niezgodności ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1, p.2 u.p.z.p.).


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą produktów warzywnictwa i ogrodnictwa ogłoszonego w dniu 02.12.2004 r.

W dniu 17.12.2004 r. wybrano następujące oferty:

Gr.I. (wpłynęło ofert: 3)

Wybrano ofertę: Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ul. Lubelska 65, 26-600 Radom, Cena oferty: 43.841,00 zł.

Gr.II. (wpłynęło ofert: 3)

Wybrano ofertę: Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne - Stanisław Boruch, ul. Gołębiowska 57, 26-600 Radom, Cena oferty: 4.354,00 zł.

Gr.III. (wpłynęło ofert: 2)

Wybrano ofertę: Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ul. Lubelska 65, 26-600 Radom, Cena oferty: 11.757,50 zł.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą przetworów owocowo-warzywnych ogłoszonego
w dniu 02.12.2004 r.

W dniu 17.12.2004 r. wybrano następujące oferty:

Gr.I. (wpłynęło ofert: 4)

Wybrano ofertę: Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ul. Lubelska 65, 26-600 Radom, Cena oferty: 7.220,00 zł.

Gr.II. (wpłynęło ofert: 3)

Wybrano ofertę: Rolno Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. ul. Lubelska 65, 26-600 Radom, Cena oferty: 8.522,00 zł.

Odrzucono oferty:

Firma Handlowa "SAWEX" Sp. z o.o. Rajec Poduchowny 56, 26-600 Radom - oferta niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1. u.p.z.p.)

Gr.III. (wpłynęło ofert: 3)

Wybrano ofertę: Hurtownia Handel Obwoźny, Grzegorz Seliga, Przybyszew ul. Gościniec 56, 26-803 Promna Cena oferty: 10.970,00 zł.

Odrzucono oferty:

Firma Handlowa "SAWEX" Sp. z o.o. Rajec Poduchowny 56, 26-600 Radom - oferta niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 u.p.z.p.)


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą produktów mleczarskich ogłoszonego w dniu 02.12.2004 r.

Przetarg nie został rozstrzygnięty

(Wpłynęło ofert: 2)

Najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na dostawę fabrycznie nowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich z dnia 01.12.2004 r.

W dniu 16.12.2004 r. wybrano ofertę "Ster" sp. z o.o. Autoryzowany Partner Serwisowy VW, 26-600 Radom, ul. Chorzowska 15
Cena oferty: 127.541,00 zł.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów wędliniarskich ogłoszonego w dniu 27.11.2004 r.

W dniu 13.12.2004 r. wybrano następujące oferty:

Gr.I. Mięso wołowe i wieprzowe (wpłynęło ofert: 1)

Wybrano ofertę firmy PPHU „Nasz Produkt”, Roman Kapusta, Nowa Wola Gołębiowska 103, 26-600 Radom. Cena oferty: 41.498,00zł.

Gr. II. Mięso drobiowe (wpłynęło ofert: 2)

Wybrano ofertę firmy PPHU „Nasz Produkt”, Roman Kapusta, Nowa Wola Gołębiowska 103, 26-600 Radom. Cena oferty: 28.480,00zł.

Gr. III. Wędliny wieprzowo-wołowe (wpłynęło ofert: 2)

Wybrano ofertę firmy PPHU „Nasz Produkt”, Roman Kapusta, Nowa Wola Gołębiowska 103, 26-600 Radom. Cena oferty: 53.262,00zł.

Gr. IV. Wędliny drobiowe (wpłynęło ofert: 2)

Przetarg unieważniony w tej grupie asortymentowej.

Najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia.

Odrzucono ofertę PHU "Drobex" s.c. Monika Zając-Pawlak, Alicja Zając, ul. Sadkowska 11/60, 26-600 Radom - oferta niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 82 pkt 3 u.p.z.p.)

Gr. V. Żelatyna (wpłynęło ofert: 1)

Wybrano ofertę firmy PPHU „Nasz Produkt”, Roman Kapusta, Nowa Wola Gołębiowska 103, 26-600 Radom. Cena oferty: 150,00 zł.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup bonów towarowych z dnia 17.11.2004 r.

W dniu 24.11.2004 r. wybrano ofertę E.Leclerc Hipermarket Radom, ul. Toruńska 1. Cena oferty: 14.341,60 zł.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą mięsa i przetworów mięsnych oraz wyrobów wędliniarskich z dnia 10.08.2004 r.

Gr.I. Mięso wołowe i wieprzowe:

A). Wybrano ofertę firmy PPHU „Nasz Produkt”, Roman Kapusta, Nowa Wola Gołębiowska 103, 26-600 Radom. Cena oferty: 13.342,40zł.

B). Odrzucono ofertę PHU „DROBEX” s.c. Monika Zając Pawlak, Alicja Zając, ul. Sadkowska 11/60, 26-600 Radom - oferta niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.).

Gr. II. Drób:

A). Wybrano ofertę firmy „T&T” Przedsiębiorstwo Handlowe Anna Tomaszewska, ul. Kwiatkowskiego 20, 26-600 Radom. Cena oferty: 9.758,16zł.

B). Odrzucono ofertę „INDYKPOL” S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, Magazyn nr 6, ul. Młodzianowska 86, 26-600 Radom - oferta niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.).

Gr. III. Wyroby wędliniarskie:

A). Wybrano ofertę PPHU „Nasz Produkt” Roman Kapusta, Nowa Wola Gołębiowska 103, 26-600 Radom. Cena oferty: 47.292,32zł.

B). Odrzucono ofertę firmy „INDYKPOL” S.A. ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn, Magazyn nr 6 ul. Młodzianowska 86, 26-600 Radom - oferta niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt.2 u.p.z.p.).

C). Odrzucono ofertę PHU „DROBEX” s.c. Monika Zając Pawlak, Alicja Zając, ul. Sadkowska 11/60, 26-600 Radom - oferta niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.).


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą na zakup z dostawą przetworów owocowo-warzywnych z dnia 10.08.2004 r.

A). Hurtownia - Handel Obwoźny Grzegorz Seliga, Przybyszew, ul. Gościniec 56, 26-803 Promna - oferta odrzucona - niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.).

B). Hurtownia Artykułów Spożywczych „Widox” Sp. Jawna H. Śmielak & M. Morawska, ul. Widok 10, 26-600 Radom - oferta odrzucona - niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.).

Przetargu nie rozstrzygnięto.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą produktów warzywnictwa i ogrodnictwa z dnia 10.08.2004 r.

Gr. I.

A). Wybrano ofertę Gospodarstwa Ogrodniczo-Rolnego Stanisław Boruch, ul. Gołębiowska 57, 26-600 Radom. Cena oferty 10.787,07zł.

Gr. II.

A). Wybrano ofertę firmy: Hurtownia - Handel Obwoźny Grzegorz Seliga Przybyszew, ul. Gościniec 56, 26-803 Promna - cena oferty 7.261,60zł.


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro  na zakup z dostawą produktów spożywczych z dnia 10.08.2004 r.

Gr.I. Ciasta - produkty piekarskie i ciastkarskie:

1. Wybrano ofertę firmy Cukiernia Kazimiera Zawodnik i S-ka, ul. Słowackiego 29, 26-600 Radom. Cena oferty: 9.426,19zł.

Gr. II. Pozostałe produkty:

1. Firma „Widox” Sp. Jawna H. Śmielak & M. Morawska, ul. Widok 10, 26-600 Radom - oferta odrzucona - niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt. 2 u.p.z.p.).

2. Firma „Lemonex” Spółka Akcyjna, ul. Do Dysa 1, 20-149 Lublin - cena oferty przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Przetargu w gr. II - pozostałe produkty - nie rozstrzygnięto. 


STRONA GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | DZIAŁALNOŚĆ | MIESZKAŃCY | USŁUGI

ZMÓWIENIA | GALERIA | KONTAKT | LINKI | FREE